Gecentraliseerde overheidsopdrachten en federaal aankoopbeleid: koninklijk besluit van 22 december 2017

Het koninklijk besluit van 22 december 2017 werd in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2018 gepubliceerd. Het besluit trad die dag ook in werking

Dit besluit omvat de wetgevende omkadering van het nieuwe federaal aankoopmodel P-Cloud dat werd opgezet binnen het kader van Traject 1 van de optimalisering van de federale overheid en heeft 4 doelstellingen:

  • de huidige federale gemeenschappelijke aankoopvormen van overheidsopdrachten voor diensten en leveringen efficiënter maken
  • een efficiënt samenwerkingsmodel implementeren tussen bestaande overheidsdiensten op basis van een consensusmodel
  • de participatiegraad voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) in de overheidsopdrachtenmarkt vergroten
  • het duurzame karakter van overheidsopdrachten bevorderen.

Meer info