Het DG PersoPoint zoekt versterking

Om het "onboardingstraject" te realiseren zoekt PersoPoint nieuwe medewerkers.

Het DG PersoPoint van de FOD Beleid & Ondersteuning (BOSA) staat sinds januari 2016 in voor de loonadministratie van meer dan 50 federale organisaties. PersoPoint verzekert eveneens de personeelsadministratie van  FOD BOSA, POD Maatschappelijke Integratie, FOD Economie en FOD Mobiliteit. Verspreid over de volgende 2,5  jaren zullen ook de andere federale organisaties (FOD’s, POD’s, parastatalen,….) hun personeelsadministratie overdragen aan PersoPoint. 

Om dit onboardingstraject en deze groei te realiseren zoekt PersoPoint enthousiaste medewerkers voor verschillende functies.

Meer info over de vacatures