Lopende zaken: omzendbrief betreffende de begrotingsbehoedzaamheid

Op 21 december 2018 aanvaardde de koning het ontslag van de regering en gaf hij haar de opdracht de lopende zaken af te handelen.

Omdat er niet voor 31 december 2018 over de begroting 2019 gestemd kon worden, diende de minister van Begroting een ontwerp van financiewet voor het begrotingsjaar 2019 in bij de Kamer. Met dit wetsontwerp kan de continuïteit van de openbare dienstverlening verzekerd worden tijdens de eerste drie maanden van 2019. Er werd over dit wetsontwerp gestemd en het werd de financiewet voor het begrotingsjaar 2019.

Tijdens deze periode van lopende zaken moet de omzendbrief betreffende de begrotingsbehoedzaamheid eenvormig toegepast worden en moeten de bijlagen ervan volledig ingevuld worden.

Met de antwoorden op de vaak gestelde vragen moeten de betrokken diensten kunnen vermijden dat er interpretaties ontstaan bij de toepassing van deze omzendbrief.

Meer info