Monitoringcomité: actualisatie van de budgettaire toestand voor entiteit I voor de periode 2020-2021

Graphique - monitoring - grafiek

Op vraag van de voormalige Minister van Begroting heeft het Monitoringcomité een actualisatie gemaakt van de budgettaire toestand voor entiteit I voor de periode 2020-2021.

De ramingen zijn onder meer gebaseerd op de macro-economische parameters van de economische begroting van 10 september 2020 van het Federaal Planbureau. 
Aangezien de regeringsonderhandelingen op het moment van opmaak van het rapport nog lopende waren, werd in voorliggende rapport nog geen rekening gehouden met de impact van de door de regering De Croo I besliste nieuwe maatregelen.

Download het rapport.