Monitoringcomité: raming van de budgettaire toestand voor 2019-2020

Graphique - monitoring - grafiek
Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een actualisatie gemaakt van de budgettaire toestand voor de jaren 2019 en 2020.

De ramingen waren onder meer gebaseerd op de macro-economische parameters van de economische begroting van 6 februari 2020 van het Federaal Planbureau.

Dit betekent dat de ramingen nog geen rekening houden met de impact van de verspreiding van het corona-virus op het macro-economisch kader, noch met mogelijke andere effecten op inkomsten en/of uitgaven.

Bekijk het rapport via deze link.