Nico Waeyaert wordt nieuwe voorzitter FOD BOSA

Nico Waeyaert
Vrijdag 29 januari 2021 besliste de ministerraad om de aanstelling van Nico Waeyaert als nieuwe voorzitter van de FOD BOSA voor te stellen aan de Koning. Op 1 maart 2021 neemt hij de fakkel over van huidig voorzitter a.i., Ben Smeets.

Nico Waeyaert (50) wordt op 1 maart 2021 de nieuwe voorzitter van het directiecomité van onze FOD. De regering heeft op vrijdag 29 januari 2021 beslist om aan de Koning de benoeming voor te stellen van de heer Nico Waeyaert als voorzitter van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Nico Waeyaert is sinds 2014 directeur-generaal van Statbel, het Belgische statistiekbureau bij de FOD Economie. Als DG Statbel is hij de Belgische vertegenwoordiger binnen het Europees statistisch systeem, Eurostat. 

Daarvoor was hij Adjunct-directeur van de Beleidscel Algemeen Beleid van de Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen. Hij heeft een masterdiploma Toegepaste Economische Wetenschappen (KULeuven).