Nieuw ontwerpbegrotingsplan klaar

Man legt muntstukje op stapeltje munten dat zich bevindt naast andere, steeds kleiner worden stapeltjes
In het kader van het Europese semester moet België elk jaar tegen uiterlijk 15 oktober een ontwerpbegrotingsplan indienen voor het komende jaar, overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EU) 473/2013. Deze verordening voorziet in de coördinatie en versterking van het begrotingstoezicht in de eurozone.

Het recent ingediende ontwerpbegrotingsplan past in die ruimere doelstelling en is bedoeld om de nodige informatie aan de Europese Commissie te verstrekken, zodat die kan nagaan of een geplande overheidsbegroting voldoet aan de wettelijke EU-normen op het gebied van begrotingsdiscipline.
 
Neem nu het laatste ontwerpbegrotingsplan door.