Omzendbrief betreffende de afsluiting van de boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen 2019

Informatie met betrekking tot de afsluiting van de boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen van de diensten van de federale Staat voor het begrotingsjaar 2019.

Deze omzendbrief, opgesteld op het einde van het jaar door het DG Begroting en Beleidsevaluatie in samenwerking met het DG Federale Accountant en Procurement om alle federale overheidsadministraties te herinneren aan de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de budgettaire en boekhoudkundige materies.

Meer info

  • In de omzendbrief met betrekking tot de afsluiting van de boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen van de diensten van de federale Staat voor het begrotingsjaar 2019