Ontwerpbegrotingsplan van België voor 2020

In het kader van het Europese semester moet België elk jaar tegen uiterlijk 15 oktober een ontwerpbegrotingsplan indienen voor het komende jaar overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EU) 473/2013.

Deze verordening voorziet in de coördinatie en versterking van het begrotingstoezicht in de Eurozone.

Het doel van het ontwerpbegrotingsplan is om informatie aan de Europese Commissie te verstrekken die toelaat te evalueren of een geplande overheidsbegroting voldoet aan de wettelijke EU-normen op het gebied van begrotingsdiscipline.

Meer info