Open data: neem deel aan de enquête!

De Open Data Taskforce van de DG Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) zou graag uw mening en ervaring kennen in verband met de Open data.

Het regeerakkoord voorziet dat de overheidsdiensten gegevens voor hergebruik ter beschikking stellen aan burgers, onderzoekers, bedrijven en overheden. Het gaat hierbij om data die geen privacygevoelige informatie bevatten, en die hergebruikt mogen worden voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

De Open Data Taskforce van de DG Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) zou graag uw mening en ervaring kennen. Vul geheel vrijblijvend een korte en anonieme enquête in op het federale open data-portaal.

U kan aan de enquête deelnemen tot 15 juni 2018.

Meer info