Opleidingen en selecties: stand van zaken na het Overlegcomité van 30 oktober 2020

Deux personnes assises qui respectent les mesures d'hygiène et de distanciation sociale - twee zittende personen die de maatregelen op het vlak van hygiëne en 'social distancing' respecteren
Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité van 30 oktober 2020 genomen in het kader van de strijd tegen het Covid-19, heeft de FOD BOSA verschillende beslissingen genomen voor de organisatie van opleidingen en testen.

Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité van 30 oktober 2020 genomen in het kader van de strijd tegen het Covid-19, heeft de FOD BOSA het volgende beslist: