Oprichting FOD Beleid en Ondersteuning: wat is de impact voor klanten?

De FOD Beleid en Ondersteuning werd op 1 maart 2017 opgericht. Wat betekent dit voor klanten?

De nieuwe organisatie neemt de missies en diensten over van de FOD Personeel en Organisatie (inclusief Selor, het OFO, FED+ en PersoPoint), de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict en Empreva. Het doel: de ondersteunende functies bundelen om klanten nog beter te ondersteunen op het vlak van IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten. Wat betekent dit voor klanten?

  • Geen onmiddellijke veranderingen: klanten kunnen nog steeds beroep doen op de producten en diensten van de ‘oude’ FOD’s. Op www.bosa.be vinden ze een algemeen overzicht van de activiteiten, producten en diensten van de FOD Beleid en Ondersteuning. Maar ook op de ‘oude’ websites kunnen ze nog terecht voor bepaalde producten en diensten, zoals:
  • De contactpersonen blijven dezelfde: klanten kunnen de medewerkers van de FOD Beleid en Ondersteuning nog steeds bereiken via hun huidige contactgegevens. In de loop van mei 2017 zullen de e-mailadressen aangepast worden volgens het model voornaam.naam@bosa.fgov.be.
  • De formulieren en officiële documenten met de ‘oude’ logo’s blijven minstens nog één jaar geldig.

    In een eerste fase zullen de ongeveer 850 medewerkers van de FOD Beleid en Ondersteuning op de huidige 5 locaties blijven werken. Ze zullen geleidelijk aan samengebracht worden in de centrale zetel (WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel) waar intussen verbouwingswerken zullen plaatsvinden. Op die manier wil de FOD Beleid en Ondersteuning de interne samenwerking versterken om zijn klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.