Stabiliteitsprogramma 2019-2022

België moet elk jaar in april zijn stabiliteitsprogramma voorleggen aan de instanties van de Europese Unie. In dit document stelt ons land zijn begrotingsdoelstellingen voor het lopende jaar en de drie volgende jaren voor.

België moet elk jaar in april zijn stabiliteitsprogramma voorleggen aan de instanties van de Europese Unie. In dit document stelt ons land zijn begrotingsdoelstellingen voor het lopende jaar en de drie volgende jaren voor.

Op basis van het stabiliteitsprogramma en het nationaal hervormingsprogramma (document dat de sociaaleconomische hervormingen voorstelt en dat op hetzelfde tijdstip als het stabiliteitsprogramma wordt ingediend) geeft de Raad van de Europese Unie specifieke aanbevelingen per lidstaat.

Meer info