Stabiliteitsprogramma 2020

Deux personnes calculent et utilisent des graphiques - twee personen rekenen en maken gebruik van grafieken
België moet elk jaar in april zijn stabiliteitsprogramma voorleggen aan de instanties van de Europese Unie. De opmaak van het stabiliteitsprogramma vond dit jaar plaats in uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de Covid-19-uitbraak.

België moet elk jaar in april zijn stabiliteitsprogramma voorleggen aan de instanties van de Europese Unie. De opmaak van het stabiliteitsprogramma vond dit jaar plaats in uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de Covid-19-uitbraak. Het stabiliteitsprogramma geeft een raming van de budgettaire kost van de maatregelen die genomen werden om het corona-virus te bestrijden en om de socio-economische gevolgen ervan te verzachten.

Meer info