Start-ups tonen de weg naar innovatie binnen de federale overheid

Geel propje papier omgeven door tekening van gloeilamp en in boog daarrond andere, witte propjes papier
De federale overheid tracht voortdurend te innoveren. Om vaart in dat proces te krijgen, kunnen ook start-ups interessante partners zijn. De laatste inspiratiesessie van Nido, het innovatielab van de FOD BOSA, richtte zich dan ook op het belang van meer samenwerking tussen overheidsorganisaties en startende ondernemingen.

De federale overheid werkt vaak samen met allerlei bedrijven voor heel uiteenlopende opdrachten. In veel gevallen komen organisaties dan uit bij gevestigde ondernemingen, deels omdat overheidsopdrachten dit in de hand werken. Nochtans heeft de overheid er alle belang bij om meer met start-ups samen te werken als ze wil innoveren. 

Voor Nido, het innovatielab van de FOD BOSA, was dat voldoende reden om een sessie te organiseren die focust op wat start-ups kunnen betekenen op het vlak van innovatie binnen de overheid. De sessie vond plaats voor Netwerk Innovation, het netwerk dat ambtenaren samenbrengt die in hun organisatie willen innoveren. Kon je er niet bij zijn? Geen nood, we vatten voor jou de essentie kort samen. 

1) Waarom is het zo belangrijk om als overheid met start-ups samen te werken? 

Om daadwerkelijk te innoveren, is het belangrijk te vertrekken van een concreet probleem dat om een nieuwe oplossing vraagt. Bij het vinden van die oplossing kunnen start-ups een grote hulp zijn, aangezien deze overwegend jonge ondernemingen vernieuwende ideeën, technologieën, processen of businessmodellen aanboren. Bovendien beschikken zij over een sterk probleemoplossend vermogen: analyseren en experimenteren zit in hun DNA. Zo weten ze snel tot resultaten te komen die aangeven of ze de goede richting uitgaan. Ze werken ook met korte feedbackcycli en hebben een sterke focus op de eindgebruiker. Innoveren vraagt durf, het aangaan van risico’s. Grote bedrijven hebben vooral gekende oplossingen die ze als totaaloplossing willen verkopen aan de overheid. Ze zijn minder wendbaar en passen niet zo makkelijk hun product of dienstverlening aan. Voor start-ups geldt dat doorgaans niet. Ze werken namelijk met een kleine, eenvoudige structuur en zijn hierdoor juist heel wendbaar. In veel gevallen kunnen ze ook een beroep doen op een breed netwerk.  

Ambtenaren zitten met concrete uitdagingen in hun overheidsorganisaties. Gekende partners brengen vaak gekende oplossingen met zich mee die niet altijd de gewenste resultaten geven en daarenboven duur zijn. Door samen te werken met start-ups kies je ervoor om het over een andere boeg te gooien en experimenteer je met innovatieve oplossingen. Een gouden tip: experimenteren doe je met een beperkt budget en op een veilige en berekende manier. Exploreer, durf te falen en leer. 

2) Hoe komt het dat start-ups al te vaak buiten het vizier vallen bij overheidsopdrachten? 

Meestal gaat het bij een start-up om een kleiner team van mensen, vooral met een technische achtergrond. Ze hebben maar zelden ervaring met overheidsopdrachten. Hun schaarse tijd en middelen samen met de administratieve complexiteit en grootorde van overheidsopdrachten maakt dat eraan meedingen vaak niet haalbaar is. Maar mits de nodige aandacht van de aanbestedende overheid kunnen heel wat hindernissen voor start-ups weggenomen worden.  

In onderstaande video vertelt de ondernemersorganisatie Unizo hoe je dat het best aanpakt. 

Ook ambtenaren schuwen vaak overheidsopdrachten en zien ze zelfs als een obstakel voor innovatie. Daarom werkte Nido een laagdrempelige aankoopprocedure uit die innovatieve experimenten bevordert.  

In onderstaande video geeft professor Steven Van Garsse enkele tips om via overheidsopdrachten makkelijker tot innovatie te komen.  

3) Waar kan je als ambtenaar terecht als je zoekt naar innovatieve oplossingen van start-ups en scale-ups? 

Gov Buys Innovation (GBI), een initiatief van Nido, is de virtuele marktplaats waar ambtenaren en innovatieve bedrijven elkaar kunnen vinden. Het platform werd in 2019 in gebruik genomen en sindsdien werden verschillende challenges door overheidsdiensten gepubliceerd. Deze challenges beschrijven heel concrete problemen van organisaties en roepen innovatieve bedrijven op om mee na te denken en een oplossing voor te stellen. Nido ondersteunt overheidsorganisaties bij het lanceren van een goede challenge, faciliteert het aankoopproces voor een experiment en zorgt voor begeleiding bij de uitvoering ervan.  

Wil je meer weten over Gov Buys Innovation? Bekijk in onderstaande video hoe de Noodcentrale 112 een challenge aanging en vervolgens in samenwerking met de scale-up ML2Grow een innovatie-experiment opzette.  

Inspireert dit jou om zelf ook aan de slag te gaan met een concrete challenge? Neem dan contact op met Nido via nido@bosa.fgov.be

Neem deel aan volgende inspiratiesessie  

Op 16 november vindt de volgende inspiratiesessie van Nido plaats. Opnieuw belooft het een heel interessante sessie te worden, met dit keer als centraal thema ‘Innoveren door te ondernemen’. 

Bekijk het volledige programma en schrijf je in!

Wil je op de hoogte blijven van alles wat met innovatie te maken heeft binnen de federale overheid? Sluit je dan zeker aan bij de gesloten LinkedIn-groep van Network Innovation, waar innovatieve ambtenaren elkaar inspireren. 

Meer info over Nido vind je op www.nidolab.be