Voorlopig ontwerpbegrotingsplan van Belgïe - 2021

Deux personnes calculent et utilisent des graphiques - twee personen rekenen en maken gebruik van grafieken
In het kader van het Europese semester moet België elk jaar tegen uiterlijk 15 oktober een ontwerpbegrotingsplan indienen voor het komende jaar bij de Europese Commissie overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EU) 473/2013.

Aangezien er nog maar recentelijk een nieuwe federale regering gevormd werd, werd het ontwerpbegrotingsplan opgemaakt bij ongewijzigd beleid.

In de komende weken zal er een definitief ontwerpbegrotingsplan worden voorbereid, wanneer de krachtlijnen van het nieuwe federale regeerakkoord vertaald werden in begrotingsdocumenten.

In afwachting vind je al het voorlopige ontwerpbegrotingsplan van Belgïe voor 2021.