Actualiteit

Monitoringcomité: update budgettaire toestand

Op vraag van de regering maakte het Monitoringcomité een update van de budgettaire toestand voor 2017 en 2018.

Gecentraliseerde overheidsopdrachten en federaal aankoopbeleid: koninklijk besluit van 22 december 2017

Het koninklijk besluit van 22 december 2017 werd in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2018 gepubliceerd. Het besluit trad die dag ook in werking

Definitief verslag Monitoringcomité 2017-2020

Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een raming gemaakt van de budgettaire toestand over de periode 2017-2020.

Samenwerkingsakkoord tussen de FOD BOSA en BTC

Op 2 juni 2017 ondertekenden de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) en het Belgisch ontwikkelingsagentschap BTC een samenwerkingsakkoord met als doel de Belgische publieke expertise te mobiliseren om de gouvernementele samenwerking met de veertien partnerlanden te versterken.