Actualiteit

 • Drie nieuwe mandaathouders bij BOSA op 1 juni 2021

  Drie directeurs-generaal nemen op 1 juni 2021 een mandaatfunctie bij de FOD BOSA op.

 • De FOD BOSA neemt deel aan de regenboogvlagactie 

  Op 17 mei is het de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie. De FOD BOSA ondersteunt de acties die ondernomen worden om discriminatie op grond van seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie te bestrijden en om seksuele en genderdiversiteit te vieren.  

 • Deux personnes calculent et utilisent des graphiques - twee personen rekenen en maken gebruik van grafieken

  Stabiliteitsprogramma 2021-2024

  Zoals elk jaar heeft Belgïe zijn stabiliteitsprogramma voorgelegd aan de instanties van de Europese Unie.

 • Verschillende mensen leggen stukjes van een puzzel in elkaar

  Bestuursovereenkomst 2021-2023 FOD BOSA 

  De bestuursovereenkomst 2021-2023 en het bestuursplan 2021 van de FOD Beleid en Ondersteuning zijn ondertekend door Minister Petra De Sutter en Staatssecretarissen Eva De Bleeker en Mathieu Michel.

 • Flux de données

  Nieuw kadaster voor persoonsgegevens bij federale overheid

  De federale overheid is in het bezit van persoonlijke data van burgers, vanuit haar rol als dienstverlener. Deze worden bijgehouden in authentieke bronnen. Voor het grote publiek is het niet altijd duidelijk om welke persoonsgegevens het gaat, waarvoor ze worden opgeslagen en wie ze beheert. Om daar klaarheid in te scheppen, maakt FOD BOSA werk van een centraal gegevenskadaster.

 • Kandidaten voor job zitten op een rijtje

  Flexibelere selectieprocedures én meer geslaagden bij Selor in 2020

  Selor, het selectiebureau van de federale overheid dat deel uitmaakt van FOD BOSA, moest in het coronajaar 2020 noodgedwongen grondig bijsturen. Met flexibelere selectieprocedures en een resem veiligheidsmaatregelen beantwoordde het de vele uitdagingen die de coronacrisis met zich meebracht. Opvallend ook: afgelopen jaar slaagde een pak meer kandidaten voor de tests.

 • Deux personnes se serrent la main

  België en Frankrijk willen samen ambtenarenkorps versterken

  Op 29 maart sloot Petra De Sutter, minister van Ambtenarenzaken, een zogenaamd Memorandum of Understanding (MOU) af met haar collega uit Frankrijk. Met deze intentieverklaring tonen België en Frankrijk zich bereid om samen werk te maken van een sterker overheidsapparaat, met bijzondere aandacht voor de ambtenaren die er deel van uitmaken. FOD BOSA zal mee instaan voor de uitvoering.