Actualiteit

Definitief verslag Monitoringcomité 2017-2020

Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een raming gemaakt van de budgettaire toestand over de periode 2017-2020.

Samenwerkingsakkoord tussen de FOD BOSA en BTC

Op 2 juni 2017 ondertekenden de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) en het Belgisch ontwikkelingsagentschap BTC een samenwerkingsakkoord met als doel de Belgische publieke expertise te mobiliseren om de gouvernementele samenwerking met de veertien partnerlanden te versterken.

Centraal gecoördineerde federale aankopen

Na de beslissing van de federale regering tot de redesign werden verschillende verbeteringstrajecten opgestart. Het coördineren van federale aankopen op één centrale plaats is één ervan.

Het DG PersoPoint zoekt versterking

Om het "onboardingstraject" te realiseren zoekt PersoPoint nieuwe medewerkers.

Pagina's