Actualiteit

Verslag Monitoringcomité 2019

Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een raming gemaakt van de budgettaire toestand voor 2019.

Audit DG Rekrutering en Ontwikkeling: aanbevelingen voor Selor

De Federale Interne Auditdienst (FIA) heeft zijn aanbevelingen naar aanleiding van de audit die tussen januari en mei 2019 bij Selor werd uitgevoerd, aan DG Rekrutering en Ontwikkeling overgemaakt.

Een digitale marktplaats voor het gemeenschappelijk federaal aankoopmodel

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning heeft de volgende stap gezet in de digitalisering van het gemeenschappelijke federaal aankoopmodel.

Stabiliteitsprogramma 2019-2022

België moet elk jaar in april zijn stabiliteitsprogramma voorleggen aan de instanties van de Europese Unie. In dit document stelt ons land zijn begrotingsdoelstellingen voor het lopende jaar en de drie volgende jaren voor.

De FOD Beleid en Ondersteuning roept federale vernieuwers en veranderaars bij elkaar in een nieuwe Community of practice: de COP Agile

Eind 2018 vond de laatste bijeenkomst plaats van de Community of practice New ways of working. Met zo’n 150 leden werd gedurende 3 jaar het thema Nwow vanuit diverse invalshoeken verkend. Ondertussen zijn de uitdagingen geëvolueerd, verbreed, verschoven. Na new ways of working liggen er nieuwe vraagstukken klaar… De ambitie van de nieuwe COP ? Samen oplossingen vinden voor de nieuwe uitdagingen.