Actualiteit

FOD Beleid en Ondersteuning gaat voor NWOW

De FOD Beleid en Ondersteuning bundelt de krachten van drie overheidsdiensten in een nieuwe organisatiestructuur. Maar de FOD streeft ook naar een nieuwe cultuur van werken voor zijn medewerkers, gebaseerd op NWOW (New Ways of Working).

Oprichting FOD Beleid en Ondersteuning: wat is de impact voor klanten?

De FOD Beleid en Ondersteuning werd op 1 maart 2017 opgericht. Wat betekent dit voor klanten?

142.733 kandidaten solliciteerden bij Selor in 2016

Selor, het selectiebureau van de overheid dat op 1 maart 2017 van de FOD Beleid en Ondersteuning deel werd, heeft vorig jaar 6.018 vacatures uitgeschreven.

Pagina's