Actualiteit

Open data: neem deel aan de enquête!

De Open Data Taskforce van de DG Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) zou graag uw mening en ervaring kennen in verband met de Open data.

Stabiliteitsprogramma 2018-2021

België moet elk jaar in april zijn stabiliteitsprogramma voorleggen aan de instanties van de Europese Unie. In dit document stelt ons land zijn begrotingsdoelstellingen voor het lopende jaar en de drie volgende jaren voor.

Keeping the Public Sector Relevant in a Digital World

Op woensdag 2 mei 2018 organiseert de FOD Beleid en Ondersteuning in samenwerking met het Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) een workshop voor de strategische leidinggevenden van de overheidssector over het thema 'Keeping the Public Sector Relevant in a Digital World'.

Monitoringcomité: update budgettaire toestand

Op vraag van de regering maakte het Monitoringcomité een update van de budgettaire toestand voor 2017 en 2018.

Gecentraliseerde overheidsopdrachten en federaal aankoopbeleid: koninklijk besluit van 22 december 2017

Het koninklijk besluit van 22 december 2017 werd in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2018 gepubliceerd. Het besluit trad die dag ook in werking