Actualiteit

 • Verschillende mensen leggen stukjes van een puzzel in elkaar

  Bestuursovereenkomst 2021-2023 FOD BOSA 

  De bestuursovereenkomst 2021-2023 en het bestuursplan 2021 van de FOD Beleid en Ondersteuning zijn ondertekend door Minister Petra De Sutter en Staatssecretarissen Eva De Bleeker en Mathieu Michel.

 • Flux de données

  Nieuw kadaster voor persoonsgegevens bij federale overheid

  De federale overheid is in het bezit van persoonlijke data van burgers, vanuit haar rol als dienstverlener. Deze worden bijgehouden in authentieke bronnen. Voor het grote publiek is het niet altijd duidelijk om welke persoonsgegevens het gaat, waarvoor ze worden opgeslagen en wie ze beheert. Om daar klaarheid in te scheppen, maakt FOD BOSA werk van een centraal gegevenskadaster.

 • Kandidaten voor job zitten op een rijtje

  Flexibelere selectieprocedures én meer geslaagden bij Selor in 2020

  Selor, het selectiebureau van de federale overheid dat deel uitmaakt van FOD BOSA, moest in het coronajaar 2020 noodgedwongen grondig bijsturen. Met flexibelere selectieprocedures en een resem veiligheidsmaatregelen beantwoordde het de vele uitdagingen die de coronacrisis met zich meebracht. Opvallend ook: afgelopen jaar slaagde een pak meer kandidaten voor de tests.

 • Deux personnes se serrent la main

  België en Frankrijk willen samen ambtenarenkorps versterken

  Op 29 maart sloot Petra De Sutter, minister van Ambtenarenzaken, een zogenaamd Memorandum of Understanding (MOU) af met haar collega uit Frankrijk. Met deze intentieverklaring tonen België en Frankrijk zich bereid om samen werk te maken van een sterker overheidsapparaat, met bijzondere aandacht voor de ambtenaren die er deel van uitmaken. FOD BOSA zal mee instaan voor de uitvoering.

 • Monitoringcomité: actualisatie budgettaire toestand 2020-2024 (maart 2021)

  Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een raming gemaakt van de budgettaire toestand voor de periode 2020-2024. De analyse staat beschreven in een rapport dat zopas is gepubliceerd. 

 • Nico Waeyaert

  Nico Waeyaert is de nieuwe voorzitter van FOD BOSA

  Sinds 1 maart 2021 is Nico Waeyaert de nieuwe voorzitter van FOD BOSA. Hij volgt Ben Smeets op die voorzitter ad interim was.

 • Cover jaarverslag 2020 BOSA

  Jaarverslag 2020 FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) 

  Het jaar 2020 zal voor altijd ‘het coronajaar’ zijn. Ook FOD BOSA moest noodgedwongen schakelen en inspelen op de noden die opdoken. Maar los van corona had 2020 nog meer in petto.