Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Burgers
 • Academische wereld

Inhoudstafel

 • Functionele classificatie 

  De functionele classificatie is een reeks codes waarmee men de begrotingsverrichtingen van de Federale Staat kan uitsplitsen op basis van hun functionele aard. Deze classificatie heeft enkel betrekking op de uitgaven. Ze wordt voornamelijk voor statistische doeleinden gebruikt. 

  Functionele hergroepering 

  De functionele hergroepering is een synthese, op basis van de codes van de functionele classificatie, van de uitgaven van de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de gemeenschapscommissies. 

  De functionele hergroepering biedt het voordeel dat ze de strikt budgettaire uitgaven van een entiteit hergroepeert met de eventuele extrabudgettaire verrichtingen en met die van de instellingen van openbaar nut die met de betreffende eenheid moeten worden geconsolideerd volgens de lijst van de eenheden van de overheidssector gepubliceerd door het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

  Per begrotingsjaar worden twee functionele hergroeperingen opgemaakt: de afsluiting en de verwezenlijkingen. Deze hergroeperingen worden opgenomen in de jaarverslagen van de Algemene Gegevensbank (tot 2017) en in een databank (XLSM, 2.42 MB) (vanaf 2016).

Nieuws