Over de FOD Beleid en Ondersteuning

De FOD Beleid en Ondersteuning is uw federale partner als het om IT, HR, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten gaat. Voor enkele andere domeinen, zoals begroting en boekhouding, heeft de FOD een controlerende rol.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Beleid en Ondersteuning, opgericht op 1 maart 2017, staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten.

De FOD Beleid en Ondersteuning is het resultaat van de integratie van de diensten van de FOD Personeel en Organisatie (inclusief Selor, het OFO, FED+ en PersoPoint), van de FOD Budget en Beheerscontrole, van Fedict en van Empreva in één entiteit. Het project past binnen de context van de 'redesign' van de federale overheid die door de regering werd opgestart in haar akkoord van 9 oktober 2014.

De voogdijministers van de FOD Beleid en Ondersteuning zijn de Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven,​ de staatssecretaris voor Begroting  en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee en de staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister.