Op 1 maart 2017 telt de FOD Beleid en Ondersteuning 856 medewerkers. De grafieken hieronder tonen de verdeling van medewerkers naar geslacht, niveau, taal en statuut.