De FOD Beleid en Ondersteuning richt zich in de eerste plaats op de regering en de organisaties van de federale overheid en hun personeelsleden:

  • federale overheidsdiensten (FOD’s) en ministerie van Defensie
  • programmatorische overheidsdiensten (POD’s)
  • wetenschappelijke instellingen
  • instellingen van openbaar nut (ION)
  • openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ)

De FOD Beleid en Ondersteuning biedt ook bepaalde producten en diensten aan burgers (bv. publicatie van vacatures binnen de overheid) en bedrijven (bv. ter beschikking stelling van een platform voor het digitaliseren van overheidsopdrachten) aan en werkt samen met andere bestuursniveaus (gewesten, gemeenschappen, gemeenten, …).