Milieubeheer

EMAS (Eco-Management Audit Scheme) is een Europees instrument dat de organisaties erkent die een permanente verbetering van hun milieuprestaties nastreven. Organisaties die het EMAS certificaat willen behalen, moeten zich confirmeren aan de milieuwetgeving en hun medewerkers sensibiliseren voor milieubeheer.

In september 2021 behaalde de FOD Beleid en Ondersteuning het EMAS certificaat voor zijn hoofdzetel te Brussel (WTC III gebouw). Daarmee behoort onze FOD tot de instellingen die alles in het werk stellen om hun impact op het milieu te verminderen.

Dit engagement is geformaliseerd in een milieuverklaring.