De FOD Beleid en Ondersteuning heeft de volgende missies:

  • IT
  • rekrutering
  • personeelsbeheer
  • personeelsontwikkeling
  • organisatiebeheersing en integriteitsbeleid
  • begroting
  • boekhouding
  • overheidsopdrachten.