Governance  

Het bestuur van de FOD Beleid en Ondersteuning wordt waargenomen door een directiecomité en een klantenstuurgroep.

Het directiecomité, dat instaat voor de organisatie, de aansturing en de coördinatie van de FOD Beleid en Ondersteuning, bestaat uit: 

 • Nico Waeyaert , Voorzitter
 • Jack Hamande, DG Digitale Transformatie
 • Liliane Verreyen, DG PersoPoint 
 • Luc Mabille, DG Begroting en Beleidsevaluatie
 • Ben Smeets, DG Rekrutering en Ontwikkeling
 • Ann Goossens, DG Federale Accountant Procurement
 • Jacques Druart, DG ad interim Interne Ondersteunende Dienst                                                                                   
 • de directeurs van de beleidscellen van de voogdijministers.

Via de klantenstuurgroep kunnen de klantenorganisaties advies verlenen aan de FOD Beleid en Ondersteuning. De klantenstuurgroep bestaat uit:

 • vijf vertegenwoordigers van het college van voorzitters van de federale en programmatorische overheidsdiensten
 • drie vertegenwoordigers van het college van afgevaardigd bestuurders van de openbare instellingen van sociale zekerheid
 • twee vertegenwoordigers van het college van afgevaardigd bestuurders van de instellingen van openbaar nut.

Directoraten-generaal

De FOD Beleid en Ondersteuning telt zes directoraten-generaal:

Andere diensten

De FOD Beleid en Ondersteuning heeft ook :

 • een interne dienst voor de preventie en bescherming op het werk die de maatregelen voor het welzijn van de medewerkers van de FOD Beleid en Ondersteuning bepaalt en uitvoert.
 • een cel beleidscoördinatie en managementondersteuning die het beleid van de FOD Beleid en Ondersteuning voorbereidt, coördineert en ontwikkelt (ondersteuning bij de redactie en de monitoring van de bestuursovereenkomst, risicobeheersing, interne controle, klachtenbeheer, juridische coördinatie, e.d.)
 • een (tijdelijke) cel NWOW. Deze cel is verantwoordelijk voor de invoering van een nieuwe manier van werken (New Ways of Working of NWOW) bij de FOD Beleid en Ondersteuning.