Overheidsbegroting

Federaal begrotingsbeheer

De FOD Beleid en Ondersteuning beheert het proces van de federale begrotingsopmaak en ondersteunt de uitvoering.

Informatie over de federale begrotingsopmaak en de uitvoering:

Contact: budget_begroting@bosa.fgov.be

De FOD Beleid en Ondersteuning biedt ondersteuning op vlak van de monitoring van de federale uitgavenbegroting.

Informatie over de monitoring van de federale uitgavenbegroting:

Contact: budget_begroting@bosa.fgov.be

DE FOD Beleid en Ondersteuning ondersteunt je bij de neerlegging van de federale begroting.

Informatie over de neerlegging van de federale begroting:

Contact: budget_begroting@bosa.fgov.be

De FOD Beleid en Ondersteuning beheert mee het reglementair kader van de federale begroting en formuleert nieuwe beleidsvoorstellen.

Informatie over het reglementair kader van de federale begroting :

Contact: budget_begroting@bosa.fgov.be

De begrotingsdienst van je organisatie is je eerste aanspreekpunt voor vragen over het werk aan de begroting. Vinden jullie samen geen antwoorden? Vraag ondersteuning bij de begrotingscorrespondent van je organisatie of via budget_begroting@bosa.fgov.be.

De FOD Beleid en Ondersteuning werkt met verschillende begrotingstools:

  • e-Bmc: toepassing om budgettaire en boekhoudkundige gegevens van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en de administratieve openbare instellingen te verzamelen.

Contact: ebmc.contact@budget.fed.be

  • e-XL-Budget: toepassingen voor de opmaak van de begroting van de verschillende federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen.

Contact: ebudget@bosa.fgov.be

Federale administratieve controle van de begroting

De FOD Beleid en Ondersteuning staat in voor de Federale administratieve controle van de begroting.

Informatie over de controle van de vastleggingen:

Contact: cde_cvv@bosa.fgov.be

Informatie over federale begrotingsdossiers (koninklijk besluit van 16 november 1994) en geneesmiddelendossiers:

  • algemene coördinatie van de verschillende externe adviezen inzake de dossiers voorgelegd in het kader van de administratieve en begrotingscontrole
  • beleidsadviezen aan de Federale Minister van Begroting inzake geneesmiddelendossiers

Contact: budget_begroting@bosa.fgov.be

Macrobudgettair beleid

In het kader van de Europese budgettaire verplichtingen, staat de FOD Beleid en Ondersteuning, de beleidscel van de Minister van Begroting en de Federale Regering bij in de uittekening, de implementatie en de monitoring van het macrobudgettair beleid.

De rapporten van het Monitoringcomité vormen de voorbereiding van de begrotingsdiscussies van de federale regering. De FOD Beleid en Ondersteuning staat in voor de administratieve ondersteuning van het monitoringcomité.

De FOD Beleid en ondersteuning vervult Nationale en Internationale opdrachten over het macrobudgettair beleid:

De FOD Beleid en Ondersteuning beheert de Algemene gegevensbank, een samenwerkingsverband tussen de verschillende beleidsniveaus en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). Het INR staat in voor de opmaak van de overheidsrekeningen volgens het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR).

Meer informatie

Contact