Functionele classificatie en hergroepering

Functionele classificatie 

De functionele classificatie is een reeks codes waarmee men de begrotingsverrichtingen van de Staat kan uitsplitsen op basis van hun functionele aard. Deze classificatie heeft enkel betrekking op de uitgaven. Ze wordt voornamelijk voor statistische doeleinden gebruikt.

Bekijk de huidige versie van de functionele classificatie (1998).

Functionele hergroepering 

De functionele hergroepering is een synthese, op basis van de codes van de functionele classificatie, van de uitgaven van de Federale Overheid, de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschapscommissies. 

Per begrotingsjaar worden twee functionele hergroeperingen opgemaakt : de afsluiting en de verwezenlijkingen. 

Deze hergroeperingen worden opgenomen in de jaarverslagen (tot 2017) alsook in een databank (vanaf 2016).