Overheidsboekhouding

FEDCOM: het platform voor de federale overheidsboekhouding

FEDCOM is het platform waarmee je als federale organisatie je boekhoudkundige en logistieke processen organiseert. Ben jij in je organisatie een sleutelgebruiker van FEDCOM? Dan ben jij het aanspreekpunt voor de minder gespecialiseerde gebruikers en eindgebruikers in jouw organisatie. Als sleutelgebruiker kan je een beroep doen op ondersteuning van de FOD Beleid en Ondersteuning.

 • Via de functie ZHELP in FEDCOM kan je advies en ondersteuning aanvragen:
  • het beheer van stamgegevens van klanten en leveranciers
  • het beheer van FEDCOM-gebruikers en hun rollen en onverenigbaarheden
  • hulp bij boekhoudkundige verwerking van alle verrichtingen, maand- en jaarafsluiting, instructies en richtlijnen, good practices, het gebruik van tools, geïntegreerde werkwijze in FEDCOM …
  • support bij functionele problemen
  • overleg over de functionele uitbouw van FEDCOM applicaties
  • ondersteuning bij de ontwikkeling en implementering van nieuwe functionaliteiten in FEDCOM
  • advies over juridische en reglementaire vragen
  • advies over boekhoudkundige normen
 • Als sleutelgebruiker kan je ook aanmelden op FINDIT!: het documentatieplatform van FEDCOM.
   
 • Vind je niet wat je zoekt via ZHELP of op FINDIT ? Neem dan rechtstreeks contact op met FEDCOM.Helpdesk@bosa.fgov.be.

Wettelijke Rapportering over de federale overheidsboekhouding

 • Je zoekt informatie over de wettelijke boekhoudkundige rapportering in FEDCOM of je bent sleutelgebruiker - boekhouder en hebt vragen over de instructies voor de maandelijkse en jaarlijkse afsluiting van de boekhouding: stuur een mail naar afsluiting.cloture@bosa.fgov.be.
   
 • Je moet gegevens verstrekken in de tool e-BMC en hebt daar ondersteuning bij nodig:
 • Je hebt vragen over de opmaak en rapportering van de geconsolideerde jaarrekening van de federale staat? Stuur een mail naar afsluiting.cloture@bosa.fgov.be.
   
 • Zoek je de wettelijke rapportering over de algemene rekening (geconsolideerde jaarrekening en uitvoeringsrekening van de begroting) van het algemeen bestuur? Of zoek je de jaarlijkse wetten over de goedkeuring van de algemene rekeningen (Algemeen Bestuur, ADBA en AOI van cat. A) ? Stuur een mail naar afsluiting.cloture@bosa.fgov.be.

Adviezen van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit

De Commissie Openbare Comptabiliteit (COC) formuleert adviezen over boekhoudkundige normen op interfederaal niveau. De COC valt onder het voorzitterschap van de FOD Beleid en Ondersteuning. De voorzitter is de Directeur-Generaal Federale Accountant en Procurement.

Opvolging betaaltermijnen

In het kader van een systematische opvolging van het betaalgedrag van de FOD’s en POD’s is een betalingsmonitor opgestart. Om de drie maanden vind je hier een overzicht van het betaalgedrag van de FOD’s en POD’s. Dit is het meest recente rapport. Eerder gepubliceerde rapporten vind je onder ‘Publicaties’ -> 'Verslagen'