Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Personen ten laste (andere dan kinderen)

De bedrijfsvoorheffing wordt met volgende bedragen verminderd als je andere personen dan kinderen ten laste heeft.

Een mindervalide persoon telt voor twee.

  • Ascendenten (ouders of grootouders van één van beide partners)
  • Zijverwanten tot en met de tweede graad (broers, zussen, schoonbroers of schoonzussen).
 

Forfaitaire vermindering per persoon (bedragen op 1 januari 2021)

  Per maand
Jonger dan 65 jaar € 37
65 jaar of ouder € 81