Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Procedure voor de invoering van een mobiliteitsbudget

Het initiatief om het mobiliteitsbudget in te voeren gaat uit van de werkgever. Het is de werkgever die beslist of hij al dan niet de mogelijkheid aanbiedt om de bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsbudget.

Van toepassing voor
Hr-diensten

Procedure voor organisaties aangesloten bij de BOSA (PersoPoint)

De kosten van het nieuwe mobiliteitsbudget worden gedragen door de werkgever en de aansprakelijkheidsdocumenten blijven tot de verantwoordelijkheid van de werkgever behoren.

PersoPoint zal instaan voor de administratieve opvolging van het mobiliteitsbudget voor de aangesloten organisaties die reeds ingestapt zijn in de nieuwe loonmotor PersoPay (via PayControl).

Daartoe moet de werkgever (lokale HR), wanneer hij beslist een mobiliteitsbudget toe te kennen aan een van zijn werknemers, de overeenkomst tussen de werkgever en de beheerder die dit mobiliteitsbudget toekent, aan PersoPoint overmaken. De startdatum van het mobiliteitsbudget staat in de overeenkomst. De overeenkomst moet aan PersoPoint worden overgemaakt via het volgende e-mailadres: Paycontrol@persopoint.be

  • In zijn aanvraag moet de werkgever het bedrag van het mobiliteitsbudget vermelden.

    Opmerking: dit bedrag kan niet door PersoPoint worden bepaald.
  • PersoPoint registreert dit budget, maar de uitgaven gedurende het jaar, in overeenstemming met de vervroegde offerte van de werkgever, worden gefinancierd door de werkgever.
  • Wel zal de werkgever in de loop van het jaar het eventuele gebruik van het budget aan PersoPoint melden via het e-mailadres, zodat PersoPoint de uitgaven kan registreren.
  • Elk jaar, op het einde van het jaar, controleert PersoPoint of er een saldo beschikbaar is, of hij deze betaalt met een solidariteitsbijdrage : 38,07% > voorzien in SAP

Meer info

Op de site mobiliteitsbudget.be