Publicaties

Besluiten en beleidsdocumenten over de FOD Beleid en Ondersteuning

  • Milieuverklaring FOD Beleid en Ondersteuning

  • Bestuursovereenkomst 2021-2023

  • Bestuursovereenkomst 2018-2020

  • Koninklijk besluit van 22 oktober 2017 tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen (Belgisch Staatsblad van 8 november 2017)

  • Koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende de overgangsregeling van huidige managementfuncties ingevolge de oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2017)

  • Koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende de overdracht van personeel ingevolge de oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2017)

  • Koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2017)

Verslagen

Brochures

Handleidingen

  • Aanvraag tot erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen: formulier

  • Erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen: technische specificaties (in het Engels)

Persberichten

  • De FOD Beleid en Ondersteuning: nieuwe partner van de federale organisaties - 1/03/2017