Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

BCAPH: Evaluatieverslag 2013

Publication date

Sinds 2009 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) toe op de toepassing van de 3%-doelstelling voor de aanwerving van personen met een handicap.

In haar evaluatieverslag voor het jaar 2013 maakt de BCAPH vaststellingen, een analyse en aanbevelingen gebaseerd op gegevens die werden ingezameld bij 58 federale organisaties met betrekking tot de tewerkstelling van personen met een handicap.

Het evaluatieverslag 2013 van de BCAPH is enkel beschikbaar in elektronische versie.

Opgelet: er is een fout geslopen in het evaluatieverslag 2013:

Het aantal organisaties dat het tewerkstellingsquotum van personen met een handicap haalt, bedraagt 9 en niet 10, zoals in het verslag staat. Deze fout is het gevolg van een verkeerde interpretatie van de gegevens van de FOD Buitenlandse Zaken waarin melding wordt gemaakt van een tewerkstellingspercentage van 3,35% medewerkers met een handicap in de organisatie, terwijl dit percentage in realiteit op 2,63% ligt.

Die rekenfout is er gekomen enerzijds door de moeilijkheid om een juist zicht te krijgen op de medewerkers die over een attest van herkenning van hun handicap beschikken en anderzijds door het dubbel meetellen van het aantal personen die over een attest beschikken dat een autonomieverlies van ten minste 12 punten aangeeft of voor wie de hulp door een derde als noodzakelijk werd erkend.

Deze rekenfout heeft geen invloed op het tewerkstellingspercentage over alle organisaties heen. Als we de gegevens van de federale politie niet meerekenen, blijft dit percentage 1,57% zoniet wordt het  1,5%.

Download

Zie ook

Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt

Deel deze publicatie