Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

BCAPH: Evaluatieverslag 2017

Publication date

Sinds 2009 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) toe op de toepassing van de 3%-doelstelling voor de aanwerving van personen met een handicap.

In haar evaluatieverslag voor het jaar 2017 maakt de BCAPH vaststellingen, een analyse en aanbevelingen gebaseerd op gegevens uit de federale organisaties over de tewerkstelling van personen met een handicap.

Het evaluatieverslag 2017 van de BCAPH is enkel beschikbaar in elektronische versie.

Download

Deel deze publicatie