Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Beheer van de personeelskosten: catalogi

Publication date

De FOD BOSA publiceert verschillende catalogi om de personeelskosten te beheren:

 • Catalogus van de personeelskosten
  • klassieke loopbanen (AA, AN, MAN, IF)
  • specifieke loopbanen bij Justitie, inclusief de Rechterlijke Orde (EPI, OJ, SUR)
  • specifieke loopbanen van de FOD Binnenlandse Zaken, inclusief de Raad van State (IBZ, CE, CCE)
 • Catalogus van de upgrades (promoties …)
 • Catalogus van de ordonnanceringen van de personeelskosten

 

De catalogus van de personeelskosten en de catalogus voor de promotiekosten, zijn gebaseerd op de loongegevens van 2021 en de index van april 2022 (1,8476).

De leidraad geeft meer context over hoe de catalogi tot stand zijn gekomen en hoe ze te gebruiken.

 

Hoe consulteer je deze catalogi?

 

 • Download de catalogus die je nodig hebt (Excel)
 • De catalogus van de personeelskosten bestaat uit verschillende worksheets
  • 1 overzichtsworksheet
  • worksheets opgesplitst naar de verschillende loopbanen.
 • Bovenaan de worksheet per loopbaan krijg je een overzicht van de jaarkost
 • Onderaan de opgesplitste worksheets kan je selecteren op 'Month' en 'Status' om een gedetailleerde schatting van de kost te verkrijgen op basis van de startdatum.

 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met: Team SEPP – Workforce Planning (SEPPinfo@bosa.fgov.be)

Download 

Deel deze publicatie