Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bestuursovereenkomst 2009-2011 van de FOD P&O

Publication date

De Minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte en de voorzitter van de FOD P&O Jacky Leroy hebben op vrijdag 4 december 2009 de eerste bestuursovereenkomst ondertekend tussen een minister en een FOD.

De bestuursovereenkomst werd afgesloten voor de periode 2009-2011 en is het startschot voor de veralgemening van de bestuursovereenkomsten voor alle federale en programmatorische overheidsdiensten.

Deze overeenkomst werd opgemaakt in het verlengde van het Regeerakkoord van 18 maart 2008 en streeft er naar de modernisering van de federale overheid voort te zetten en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te verhogen.

Ze is gebaseerd op de krachtlijnen van de algemene beleidsnota van Minister Vervotte en bevat de strategische en operationele doelstellingen die door de FOD P&O bereikt moeten worden. Het document bevat ook de te respecteren indicatoren en termijnen.

Er bestaat een brochure voor een beter begrip van de bestuursovereenkomst. Deze is opgedeeld in 2 luiken: de bestuursovereenkomst ontdekken en doorlopen.

Deel deze publicatie