Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bestuursovereenkomst van de FOD Personeel en Organisatie

Publication date

De bestuursovereenkomst van de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O) wordt afgesloten tussen de minister van Ambtenarenzaken en de voorzitter van de FOD P&O. Ze combineert prioritaire assen van de politiek en de missie-visie-waarden van de FOD P&O omgezet in strategische en operationele doelstellingen. Deze doelstellingen werden samengesteld door de verschillende directies erbij te betrekken.

Deel deze publicatie