Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Beter samenwerken: best practices en tips

Publication date

De catalogus van best practices verzamelt best practices van verschillende federale organisaties. Je vindt er een inventaris van acties die federale organisaties kunnen doen om een goede sfeer en het vertrouwen, de communicatie en het solidariteitsgevoel van hun medewerkers te bevorderen.

De catalogus bestaat uit praktische fiches die volgens zes thema's gerangschikt zijn:

gezondheid
sport
cultuur
evenwicht privéleven/beroepsleven
human resources
welzijn.
De catalogus bestaan alleen online.

Deel deze publicatie