Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Boek van de competentieprofielen: basis

Publication date

Dit boek is bedoeld voor personen die volledig of deels belast zijn met het opstellen van de generieke competentieprofielen. Het stelt 22 basisprofielen voor die vooraf zijn vastgelegd door de FOD P&O evenals de mogelijke marges voor elk van de profielen. Versie in het Duits.

Deel deze publicatie