Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Boek van de competentieprofielen: basis en marges

Publication date

Dit boek is bedoeld voor personen die volledig of deels belast zijn met het opstellen van de generieke competentieprofielen. Het stelt 29 basisprofielen voor die vooraf zijn vastgelegd door de FOD Beleid en Ondersteuning evenals de mogelijke marges voor elk van de profielen.

Deel deze publicatie