Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Brochure Europees kader EUPAE/TUNED

Publication date

In deze brochure vind je een opsomming van de waarden en engagementen die afgesproken werden in het Europees comité voor de sectorale sociale dialoog voor de administraties van de centrale regeringen.

Het comité verenigt de vertegenwoordigers van de werkgevers (EUPAE) en van de vakbonden van de werknemers (TUNED) van de sector en wil de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger verbeteren.

Deel deze publicatie