Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Brochure Methodologie exitgesprekken

Publication date

Als een medewerker de organisatie verlaat, kan een exitgesprek heel wat interessante informatie opleveren om de organisatie te verbeteren.

In een exitgesprek maak je de balans op van het hr- en managementbeleid van de organisatie met het oog op de verbetering ervan. Maar hoe pak je dat aan, zo’n exitgesprek?

De brochure ‘Methodologie exitgesprekken’ ondersteunt hr-professionals die bij het offboarding proces betrokken zijn in een kwalitatieve aanpak van zo’n exitgesprek.

Je leest er hoe je een exitgesprek organiseert, voert en evalueert zodat je vervolgens concrete verbeteracties kan nemen.

Deel deze publicatie