Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

COMM Collection 17 - Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie

Publication date

De balanced scorecard (BSC) raakt meer en meer ingeburgerd, ook bij de overheid. Een BSC ook voor communicatie is vrij baanbrekend. In deze uitgave van de COMM Collection doen we in dat verband een denkoefening. U dient het als een hulpmiddel te beschouwen, niet als leidraad, nog minder als een opgelegde aanpak. Het BSC-instrument moet immers organisch groeien vanuit een specifieke missie, visie, strategische doelstellingen en managementplannen van een organisatie. Het is heel eigen aan een organisatie.

Deel deze publicatie