Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

COMM Collection 3 - Interne communicatie: van actie naar interactie

Publication date

Interne communicatie kan ondersteuning bieden bij de uitvoering én bij de voorbereiding van het federale overheidsbeleid. Federale communicatieprofessionals kunnen een proactieve rol spelen door een visie op interne communicatie te ontwikkelen voor hun overheidsdienst of -instelling. Dit document is een reflectie op de visie en missie van interne communicatie binnen de federale overheid. Deze COMM Collection geeft alle communicatieprofessionals binnen de federale overheid een aantal aanbevelingen, richtlijnen en tips waarmee zij de interne communicatie binnen hun organisatie een impuls kunnen geven en mee aan de basis kunnen staan van een nieuwe communicatiecultuur binnen de federale overheid. Elke communicatieprofessional kan voor de eigen organisatie inschatten wat werkt en wat niet.

Deel deze publicatie