Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Competentiewoordenboek van de federale overheid

Publication date

Dit Competentiewoordenboek inventariseert alle generieke competenties van de federale overheid. Deze worden in 5 groepen ingedeeld: “Omgaan met informatie”, “Omgaan met taken”, “Omgaan met medewerkers”, “Omgaan met relaties” en “Omgaan met het eigen functioneren”. Vervolgens wordt elke competentie gedefinieerd en worden de verschillende dimensies ervan voorgesteld. Tot slot worden voor elk van de dimensies de gedragsindicatoren voorgesteld. Voor de leesbaarheid hebben we algemene termen gebruikt. Het spreekt voor zich dat het daarbij zowel om mannen als om vrouwen gaat.

Deel deze publicatie