Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

CoP: hulpmiddelen voor een CoP-coördinator

Publication date

Checklist profiel coördinator

Met de checklist kom je meer te weten over je profiel als (toekomstig) coördinator. Je krijgt een aantal stellingen, die bepaalde vaardigheden omschrijven waarover een coördinator het best beschikt. Je kunt de lijst gebruiken om in te schatten of je geschikt bent als coördinator, welke je sterke punten zijn, de vaardigheden die je verder kunt ontwikkelen en welke taken je kunt delegeren als ze je minder liggen.

Checklist animatie

Je kunt deze checklist gebruiken als feedbacktool nadat je een discussie, oefening,… geanimeerd hebt.

Template: vergelijking IT-tools voor een CoP

Deze template lijst een heel aantal functionaliteiten op die een samenwerkingstool zou kunnen hebben. Je kunt de tabel gebruiken om de functionaliteiten tussen verschillende tools te vergelijken en je zo te helpen bij het maken van een keuze.

Template scenario startvergadering (kick-off)

Met deze template kun je het scenario voor de startbijeenkomst van je CoP uitwerken.

Download

 

Deel deze publicatie