Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De FOD Personeel en Organisatie: Wie zijn wij?

Publication date

Deze folder is opgebouwd rond de missies, waarden en klanten, en legt de nadruk op de strategische rol die de FOD P&O speelt in de ontwikkeling van een federaal doeltreffend en klantgericht HR-beleid. De interne organisatie van de FOD P&O komt ook aan bod in de vorm van een organigram en kerncijfers.

Deel deze publicatie