Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De twaalf rubrieken van een functiebeschrijving

Publication date

Deze handleiding is bestemd voor iedereen die binnen een federale dienst één of meerdere functiebeschrijvingen moet opstellen. Ze reikt de elementen aan om een transparante en begrijpbare functiebeschrijving op te stellen en verduidelijkt de rubrieken van de template.

Waar het nodig is wordt in de handleiding een onderscheid gemaakt tussen de werkwijze voor het niveau A en voor de andere niveaus.

Deel deze publicatie