Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Deontologisch kader voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt

Publication date

Dit deontologisch kader bundelt en licht de gemeenschappelijke waarden en de gedragsregels toe die gelden voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt, zoals omschreven in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, gelet op de wetten en reglementering die ter zake van toepassing zijn.

Deel deze publicatie