Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Evaluatiecycli-geëvalueerden: voor een goed begrip

Publication date

Deze brochure is bestemd voor geëvalueerden en legt de belangrijkste elementen uit het KB uit. Er is onder andere aandacht voor wie jou gaat evalueren en welke stappen je kan
verwachten voorafgaand aan jouw evaluatie. Ook de evaluatie zelf komt aan bod, net als de mogelijkheid die je hebt om in beroep te gaan.

Deel deze publicatie